Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

tel2+48 22 729 40 04
rekrutacja@pi-on.pl

clock2342Godziny otwarcia
Pn - Pt 8:00 - 16:00

arrow
arrow

PION - Kim jesteśmy?

Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych, Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej – PION działa od 2007 roku jako zrzeszenie podmiotów ekonomii społecznej promujących i organizujących zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych w sferze handlu, produkcji i usług.
Celem PION jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, poprzez umożliwienie im podjęcia pracy zarobkowej, głównie w przedsiębiorstwach otwartego rynku pracy.

Na bazie naszych doświadczeń we współpracy z dużymi sieciami handlowymi wyszukujemy, przygotowujemy i wprowadzamy osoby niepełnosprawne na otwarty rynek pracy, monitorując przy tym przebieg ich zatrudnienia oraz udzielając niezbędnego wsparcia umożliwiającego zdobycie i utrzymanie zatrudnienia.

PION współpracuje w tym zakresie z 43 Koordynatorami ds. Zatrudnienia na terenie całej Polski. Są to specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje oraz wiedze w dziedzinie HR, rekrutacji oraz psychologii.

lapki12

II Międzynarodowa Wielobranżowa Konferencja Przedsiębiorstw Społecznych w Łodzi 14-15 listopada 2013r.

Przedstawiciele Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych PION, zrzeszającej kilkanaście przedsiębiorstw społecznych, wzięli udział w II Międzynarodowej Wielobranżowej Konferencji Przedsiębiorstw Społecznych, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My.

W trakcie dwudniowej konferencji zapoznaliśmy się z najlepszymi praktykami w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw społecznych i współpracy pomiędzy sektorem publicznym a przedsiębiorstwami społecznymi w Europie.

Podczas sesji plenarnej Przewodniczący Rady Programowej PION dr Marek Łukomski zaprezentował nasz projekt „Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne – innowacyjna forma współpracy samorządu lokalnego z partnerami społecznymi w obszarze polityki społecznej”.

Konferencji towarzyszyła VII Gala Przedsiębiorczości Społecznej, podczas której wyróżniono organizacje pozarządowe, urzędników, społeczników działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej w woj. łódzkim.

Dr Marek Łukomski wręczył nagrodę Złotego Kłosa Spółdzielni Socjalnej „Spóła działa”, jako najlepszej w rejonie łódzkim. Najlepszym zaś urzędnikiem wspierającym przedsiębiorczość społeczną w woj. łódzkim został zaprzyjaźniony z PION Burmistrz Brzezin, Pan Marcin Pluta. Galę uświetnił występ znakomitego zespołu Samokhin Band.

Wszystkich zainteresowanych projektem „Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne” zapraszamy do kontaktu.


Nasze atuty


  • Dobieramy

    pracowników pod kątem niepełnosprawności do wymogów stanowiskowych


  • Rekrutujemy

    kompetentnych pracowników

  • Pracujemy

    według zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
  • 1