Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

tel2+48 22 729 40 04
rekrutacja@pi-on.pl

clock2342Godziny otwarcia
Pn - Pt 8:00 - 16:00

Oferta dla firm

Dla firm gotowych zlecić usługi lub szukających niepełnosprawnych pracowników

Szanowni Państwo,


Kilkaset tysięcy osób niepełnosprawnych poszukuje pracy. Wielu z nich to świetni pracownicy. W 2008 roku ok. 27.500 przedsiębiorstw wpłaciło do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponad 4,0 mld złotych „kary”, ponieważ nie zatrudniają w swoich firmach 6% osób niepełnosprawnych, do czego obliguje ich prawo. Przyczyną niezatrudniania osób niepełnosprawnych są liczne bariery zarówno po stronie osób niepełnosprawnych jak i potencjalnych pracodawców.

Aby je przełamać, powstał PION - Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych, organizacja pozarządowa typu non profit, której głównym zadaniem jest wyszukiwanie na otwartym rynku pracy kontrahentów-przedsiębiorców, dla których osoby niepełnosprawne mogą wykonywać różnego typu usługi.

Celem współpracy jest:

  • Przełamywanie oporu pracodawców w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • Przełamywanie bierności zawodowej osób niepełnosprawnych
  • Przygotowanie osoby niepełnosprawnej do podjęcia pracy
  • Umieszczenie osoby niepełnosprawnej na otwartym rynku pracy


Przykład:
Kontrahent-przedsiębiorca poszukuje osób do wykonania usług np. archiwizacyjnych, informatycznych, kasjerów w supermarketach, itp.  Gdy podpisze z przedsiębiorstwem społecznym umowę na wykonanie określonych usług, PION kieruje zamówienie do przedsiębiorstwa mającego odpowiednich kandydatów lub rekrutuje pracowników niepełnosprawnych. Osoby te przechodzą pierwszy etap rekrutacji, po którym prezentowane są pracodawcy. To on decyduje, który kandydat spełnia w największym stopniu jego oczekiwania. Zaakceptowane przez pracodawcę osoby rozpoczynają pracę. Po jej wykonaniu Kontrahent otrzymuje raz w miesiącu fakturę za usługę, a więc nie obciąża to jego funduszu płac. Przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające osoby niepełnosprawne ma prawo udzielania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Korzyści Kontrahenta podejmującego współpracę z PION:

  • Zyskuje oddanego pracownika,
  • Płaci mniejsze opłaty na PFRON,
  • Wpisuje się w krąg firm społecznie odpowiedzialnych – CSR.


Ważne:
Pracujący niepełnosprawny, przez cały okres zatrudnienia, jest pod nadzorem i opieką specjalnie przeszkolonego Koordynatora ds. zatrudniania, który we współpracy z Kontrahentem udziela pełnego wsparcia osobie niepełnosprawnej:
w przygotowaniu do podjęcia zatrudnienia,
pomaga w adaptacji w nowym miejscu pracy,
pomaga w utrzymaniu już zdobytego zatrudnienia.

Nasze rezultaty:
Od 2007 roku doprowadziliśmy do podpisania kilkudziesięciu umów, dzięki którym pracę znalazło ponad 3000 pracowników niepełnosprawnych w tym duża grupa osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.