Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

tel2+48 22 729 40 04
rekrutacja@pi-on.pl

clock2342Godziny otwarcia
Pn - Pt 8:00 - 16:00

O nas

Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych – PION działa od 2007 roku jako zrzeszenie podmiotów ekonomii społecznej promujących i organizujących zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych w sferze handlu, produkcji i usług.
Celem PION jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, poprzez umożliwienie im podjęcia pracy zarobkowej, głównie w przedsiębiorstwach otwartego rynku pracy.


Na bazie naszych doświadczeń we współpracy z dużymi sieciami handlowymi wyszukujemy, przygotowujemy i wprowadzamy osoby niepełnosprawne na otwarty rynek pracy, monitorując przy tym przebieg ich zatrudnienia oraz udzielając niezbędnego wsparcia umożliwiającego zdobycie i utrzymanie zatrudnienia.


PION współpracuje w tym zakresie z 43 Koordynatorami ds. Zatrudnienia na terenie całej Polski. Są to specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje oraz wiedze w dziedzinie HR, rekrutacji oraz psychologii.


Podpisaliśmy umowy o współpracy z dużymi przedsiębiorstwami oraz korporacjami handlowymi i hotelami, w ramach których osoby niepełnosprawne podejmują pracę na różnych stanowiskach np.: doradca handlowy, pracownik Działu Obsługi Klienta, pomocnik sprzedawcy. Osoby niepełnosprawne pracują również przy sortowaniu przesyłek w centrach logistycznych, sprzątaniu pokoi w hotelach, a także na stanowiskach deficytowych wymagających specjalistycznych kwalifikacji np. kasjer sklepowy, pomocnik kucharza itp.


W uruchomionych przez PION przedsiębiorstwach społecznych, które w systemie zatrudnienia wspomaganego utworzyły  3181 miejsca pracy dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności, z czego 892 dla osób chorujących psychicznie, wiodącym przedsiębiorstwem społecznym jest Stowarzyszenie  „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”, zatrudniające 1353 osoby,  w tym 1283 (95%) osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności, z czego 438 to chorujący psychicznie.


Przedsiębiorstwa współpracujące z PION-em, akceptując ideę zatrudniania wspomaganego, budują swój wizerunek firmy społecznie odpowiedzialnej, poprzez umożliwienie wspólnej pracy osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych w naturalnym środowisku, jakie stanowią pracownicze społeczności centrów handlowych, hoteli czy zakładów usługowych (barów, restauracji, pralni, itp.). Przychylna pracy niepełnosprawnych postawa kierownictwa firm zyskuje akceptację klientów (zwłaszcza klientów niepełnosprawnych i ich rodzin), co nie jest bez znaczenie dla społecznego postrzegania firmy.