Iwona pracuje na stanowisku kasjera w Nomi
Łukasz pracuje na stanowisku magazyniera w Carrefour
Adam pracuje na stanowisku pracownika hali w Obi
Alina pracuje na stanowisku obsługi klienta w CCC
Marcin pracuje na stanowisku sprzedawcy w Nomi
Marta pracuje na stanowisku specjalisty d/s franczyzy w Carrefour
Gabriela pracuje na stanowisku pomocnika kelnera w hotelu Jan III Sobieski
Mirosław pracuje na stanowisku magazyniera w Leroy Merlin
Agnieszka pracuje na stanowisku nadzoru kas w Carrefour

Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych

Daj im głos

Gorąco prosimy o zaangażowanie się w naszą akcję na stronie www.dajimglos.pl gdzie walczymy o miejsca pracy osób najciężej poszkodowanych. Na stronie znajduje się mechanizm, dzięki któremu chcemy zainteresować kandydatów na Prezydenta problemami osób niepełnosprawnych.

Prosimy o rozpowszechnianie!


Prosimy przepisać kod z obrazka:

Zgromadzenie Społeczne na Stadionie Narodowym

Pracodawcy i pracownicy razem przeciw zmianom w art. 22

26 marca 2015 r., na Stadionie Narodowym w Warszawie, odbyło się Zgromadzenie Społeczne pod hasłem „W obronie miejsc pracy najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych”. 

W czwartkowym spotkaniu wzięło udział prawie 550 osób – pracodawcy, przewodniczący rad nadzorczych, prezesi, vice-prezesi oraz właściciele firm zatrudniających osoby niepełnosprawne, jak również sami pracownicy, których miałaby dotknąć proponowana nowelizacja ustawy. Obecni na sali goście wyrazili swój przeciw wobec proponowanych zmian i negatywnych konsekwencji, jakie za sobą niosą.

Zgromadzenie zainaugurowało przemówienie dr Marka Łukomskiego – Prezesa Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych, głównego inicjatora czwartkowego spotkania, w którym wyjaśnił wszystkim uczestnikom, co dokładnie będzie oznaczało przyjęcie postulowanego „projektu poselskiego”. Pan Marek Łukomski przyznał, że ustawa o rehabilitacji rzeczywiście wymaga zmian, ale jednocześnie zaapelował, żeby gruntowną nowelizację przepisów przeprowadzić już w nowej kadencji Sejmu tak, aby przedstawione w projekcie rozwiązania można było poddać szerokiej debacie społecznej i wnikliwej analizie nie tylko skutków finansowych  (przychody PFRON), ale przede wszystkim - w oparciu o rzetelnie zweryfikowaną symulację - skutków społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na zatrudnienie najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych.

Stwierdził też, że obecnie PFRON stał się terenem walki pracodawców, samorządów i organizacji społecznych, co tym bardziej nakazuje poprzedzenie tak istotnego projektu - rzetelną i merytoryczną dyskusją.

Zagrożone 29 tys. miejsc pracy

Mechanizm udzielania ulg, zapisany w art. 22 ustawy o rehabilitacji, opiera się na tym, że firmy powyżej 25 pracowników, które nie zatrudniają 6% osób niepełnosprawnych, muszą wnosić opłaty na PFRON. „Karę” można obniżyć, kupując produkty lub usługi od firm, które zatrudniają dużą liczbę najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych – ulgami można rozliczyć 80%  z wyliczonej kary.

Według zapowiadanych zmian, ulgi zostaną ustawowo ograniczone do 30%. Może to oznaczać, że firmy udzielające ulg we wpłatach na PFRON stracą swoich klientów, co w konsekwencji przekładać się będzie na redukcję zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

Nie możemy zgodzić się na likwidację miejsc pracy najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych. Sukces ostatnich czterech lat, związany z aktywizacją zawodową niepełnosprawnych z grup specjalnych, możliwy był dzięki powiązaniu mechanizmu udzielania ulg we wpłatach na PFRON  z zatrudnieniem tej grupy osób, co zaowocowało utworzeniem 29 tys. nowych miejsc pracy. Ten sukces nie może zostać zaprzepaszczony z powodu nieprzemyślanej polityki ustawodawczej. Konsekwencje tych zmian będą nieodwracalne  – mówił dr Marek Łukomski, prezes Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych.

Głos w sprawie zabrała również Marta Jabłońska, Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” - reprezentanta jednego z największych w Polsce przedsiębiorstw społecznych zatrudniających osoby niepełnosprawne. W swoim przemówieniu przestrzegała przed trudnościami, jakie czekają osoby niepełnosprawne, jeśli proponowana nowelizacja wejdzie w życie. 

- Zmiany mają spowodować, że w PFRON-ie pozostanie 300 mln zł. Zwróćmy jednak uwagę na fakt, że podczas gdy my będziemy musieli zwolnić tych niepełnosprawnych, którzy pracowali - PFRON z „zaoszczędzonych” pieniędzy będzie musiał przekazać środki na aktywizację innych niepełnosprawnych – przekonywała.

Swoje poparcie dla uczestników zgromadzenia wyraziła przedstawicielka Partii Zielonych, posłanka - Anna Grodzka. Przypomniała, że Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, ale wciąż nie w pełni realizuje zapisy tego dokumentu. Zdecydowanie poparła też postulaty pracodawców i pracowników niepełnosprawnych. 

W spotkaniu wzięli ponadto udział, prezes PFRON – Teresa Hernik oraz przedstawiciel strony rządowej, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Krzysztof Kosiński.

Apel w obronie miejsc pracy

Podsumowaniem Zgromadzenia było wypracowanie tekstu Apelu do Prezydenta RP, Premier Rządu i polskich parlamentarzystów, w którym wszyscy uczestnicy wyrazili swój sprzeciw wobec propozycji zmian art.22, podkreślając, iż proponowane zmiany będą szkodliwe społecznie
i przyczynią się do znacznego pogorszenia sytuacji najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych.

Treść apelu - Kliknij aby przeczytać

Informacja o Zgromadzeniu Społecznym

ZGROMADZENIE SPOŁECZNE
W OBRONIE MIEJSC PRACY NAJCIĘŻEJ POSZKODOWANYCH
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W imieniu komitetu organizacyjnego – organizacji pracodawców osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych
zapraszamy do wzięcia udziału w:

Zgromadzeniu Społecznym – w obronie miejsc pracy najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych

które odbędzie się 26 marca 2015 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie (sala konferencyjna La Cantina) w godzinach 11.00 – 16.00. Rejestracja uczestników od godz. 10:15.

Celem Zgromadzenia będzie wyrażenie społecznego stanowiska wobec nieodpowiedzialnej, naszym zdaniem, inicjatywy zmian w art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zaspokaja ona partykularne interesy niektórych grup przedsiębiorców reprezentowanych przez POPON i Lewiatan i grozi utratą
kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych.

Ramowy program Zgromadzenia:
1. „Dlaczego bronimy artykułu 22”. Marek Łukomski - Przewodniczący PION.
2. „Perspektywy zatrudnienia chronionego w Polsce” - Przedstawiciel organizatorów.
3. „Zmiany art. 22 ustawy w oczach pracowników z niepełnosprawnością”.
Ryszard Dzik - Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Dyskusja uczestników Zgromadzenia Społecznego.
6. Przyjęcie uchwał i wniosków Zgromadzenia Społecznego.
Do udziału w Zgromadzeniu Społecznym w Warszawie zapraszamy osoby niepełnosprawne, pracodawców zatrudniających pracowników z niepełnosprawnością, organizacje pozarządowe, przedstawicieli parlamentu, organizacji pracodawców i związków zawodowych a w szczególności tych dla których proponowane zmiany ustawy stanowią zagrożenie dla utrzymania miejsca pracy i prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie pozwólmy, by w imię partykularnych interesów decydowano o losach najciężej poszkodowanych osób z niepełnosprawnością. Nie pozwólmy na likwidację cennych miejsc pracy.

Prosimy wszystkich, o przekazanie dalej naszego wydarzenia. Dziękujemy!

Stadion Narodowy w Warszawie
26-03-2015 (czwartek)
godz. 11:00 – 16:00

Informacji w sprawie zgromadzenia udzielają:
- Monika Kwiecińska tel. 721 145 923
- Jadwiga Jaworska tel. 721 145 918

Kontakt mailowy na który można wysłać zapytania i zgłaszać swoje uczestnictwo:
zgromadzenie.pion@gmail.com

Panie Władysława i Agata.

Pani Władysława o której pisaliśmy jakiś czas temu po raz kolejny została nagrodzona...

W Leroy Merlin, w którym pracuje otrzymała statuetkę za całokształt pracy na stanowisku kasjera w 2014 roku. Co ciekawe jej koleżanka Agata, która także pracuje w PION, zajęła drugie miejsce.

Ale to nie koniec. Dodatkowo Pani Władysława otrzymała jeszcze jedną nagrodę za wkład w projekcie "Dni Bohatera Domu". Tym razem nagrodą była wycieczka do Tunezji.

Obu Paniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Więcej artykułów…

  1. Marcin z Łodzi
  2. Pani Władysława